parallax background

A Bakonyi Ügyvédi Iroda

az alábbi kiemelt szakterületeken nyújt jogi tanácsot és lát el képviseletet peres és nem peres eljárásban egyaránt


Adójog, vagyonosodási eljárás
 • adótanácsadás, adótervezés és adó optimalizálás
 • adóellenőrzések és egyéb adóigazgatási eljárások során teljes körű képviselet
 • vagyonosodási vizsgálat során képviselet
 • adóhatóság előtti képviselet
 • beadványok készítése
 • jogorvoslati fórumok előtti teljes körű képviseletet
Gazdasági büntetőjog
 • gazdasági bűncselekmények esetén képviselet, hatóságokkal kapcsolattartás
Ingatlanjog
 • ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) készítése
 • haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • bérleti és használati szerződések készítése
 • közös tulajdon megszüntetése
 • társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete
 • teljes körű földhivatali ügyintézés
Közbeszerzési eljárások
 • Közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítása, vagy – igény szerint – egyes elemeinek elvégzése, jogi támogatás francia ajánlattevő cégek részére.
Közigazgatási eljárás
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése, peres képviselet
Nemzetközi jog
 • magyar megbízók franciaországi jogi ügyeinek menedzselése
 • francia jogrendszerre vonatkozó kérdések megválaszolása
 • franciaországi cégalapítás levezénylése
 • franciaországi jogi képviselet megszervezése, nyomon követése, az eljárás során keletkező dokumentumok magyarra fordítása, folyamatos kapcsolattartás a francia ügyvéd kollégákkal és a hatóságokkal
 • francia ügyfelek számára magyarországi cégalapítás, általános jogi tanácsadás és képviselet, peres és nem peres eljárásban egyaránt, szerződések készítése és véleményezése
Öröklésjog
 • végrendeletek és öröklési szerződések elkészítése
 • hagyatéki eljárással összefüggő tanácsadás és képviselet
Polgári jog
 • adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések
 • bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • kölcsönszerződések
 • életjáradéki szerződés, tartási szerződés
 • megbízási szerződések
 • házassági vagyonjogi szerződések
 • illetve a fenti szerződésekhez kapcsolódó jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése, továbbá a szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele
 • bontóper
Társasági jog
 • gazdasági társaságok alapítása
 • társasági szerződések módosítása
 • teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • a társaság minden jogi vonatkozású ügyének intézése, állandó megbízás alapján is
 • csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek
Védjegy ügyintézés
 • egy versenyképes arculat megteremtéséhez ma már elengedhetetlen egy elegáns megjelenés, ami egy cég esetében többek közt a védjegy, vagyis a cég logo

Mi így dolgozunk

parallax background

Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben szakterületeinkhez kapcsolódó kérdése merül fel, kérjen időpontot telefonon.

Magyar